Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna Emir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk OnkolojiProf. Dr. Suna EmirİletişimMenü

Çocuklarda Kansızlık (Anemi)

Çocuklarda Kansızlık (Anemi)

Kansızlık (anemi); kan alyuvar (eritrosit) kitlesinde azalma veya hemoglobin konsantrasyonunda azalma olarak tanımlanabilir. Hemoglobin alyuvarlarda yer alan solunum ile alınan oksijeni tüm vücuda taşıyan bir proteindir. Normal hemoglobin ve hematokrit değerleri çocuklarda her yaş ve cinsiyet grubunda farklıdır. Hemoglobinde azalma ile yeterli oksijenin vücuda taşınması bozulur. Yani anemi; dokulara hemoglobin tarafından oksijen taşınmasının yetersiz olduğu çocuk hastalarda sık görülen bir durumdur.

Çocuklarda anemi sıklığı nedir?

Toplumda sıklığı sosyoekonomik düzeyi geri kesimlerde % 50’yi bulmaktadır. Tüm yaş gruplarında özellikle 6-24 ay arası olan bebeklerde aneminin en çok görülen nedeni demir eksikliği olarak bildirilmektedir.

Anemilerde sınıflandırma nasıl yapılır?

Çocuklarda anemi başlıca fizyolojik ve morfolojik olarak sınıflandırılır.

Fizyolojik sınıflamada; yetersiz eritrosit veya hemoglobin yapımı yada eritrosit veya hemoglobin aşırı kaybı (kanama gibi) söz konusudur.

Morfolojik sınıflama ise eritrositlerin büyüklüğüne ve şekline göre yapılır.

  • Alyuvarların hızlı yıkılmasına bağlı anemiler hemolitik anemiler olarak tanımlanır. Bu grupta otoimmun hemolitik anemiler, talasemi (ailevi akdeniz anemisi),herediter sferositoz gibi kalıtsal hemolitik anemiler yer alır.
  • Aşırı kanamaya bağlı anemiler vücutta yaralanma, travma sonucu, ağır adet kanamalarına bağlı veya mide kanaması gibi kanamalardan kaynaklanır.
  • Yapım eksikliğine bağlı anemilerde ise aplastik anemi, demir eksikliği, vitamin B12 eksikliğine bağlı anemiler bu gruptadır.

Anemili Çocukta Tanıda İpuçları

Tanıda çocuklarda yaş ve öykü çok önemlidir. Diyetle ilgili sorular, aile öyküsü önemlidir. Yenidoğanda anemi varlığında kan kaybı, kan uyuşmazlığı, veya konjenital enfeksiyonlar akla gelirken, 3-6 aylık bebekte hemoglobin sentez yada yapısında bir bozukluk ilk planda düşünülür.

Anemi Belirtileri

  • Bebeklerde hafif veya orta dereceli anemilerde yalnızca huzursuzluk, solukluk, iştahsızlık, halsizlik olabilir.
  • Daha ağır anemilerde çarpıntı, emme güçlüğü, bacaklarda ağrı, saçlarda dökülme, sık enfeksiyon geçirme olabilir.
  • Demir eksikliği varsa dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, huzursuzluk gibi nörolojik ve beyin fonksiyonlarının etkilendiği durumlar da olabilir.
  • İleri evrelerde anemiye bağlı bayılmalar, kalp fonksiyon bozuklukları, kalp yetmezliği gelişebilir.

Anemi Tanı Testleri

Hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, RDW gibi eritrosit parametreleri, retikülosit, lökosit ve trombosit sayımları ve periferik yayma incelemesi yapılacak ilk laboratuar testleridir.

Çocuklarda Kansızlık (Anemi) Tedavisi Ankara

Aneminin nedeni saptandıktan sonra anemi tedavisi nedene yönelik olarak planlanır.

  • İlaç tedavisi,
  • Diyet değişikliği,
  • Yaşamı tehdit eden bir durum varsa kan transfüzyonu.

Çocuklarda anemilerin büyük çoğunluğu tedavi edilebilir. Çocuklarda anemi tedavisi ile tüm yakınmalar düzelir.

Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna EmirÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk Onkoloji
0312 504 4342