Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna Emir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk OnkolojiProf. Dr. Suna EmirİletişimMenü

Çocuk Kanserlerinde Belirti ve Bulgular

Çocuk Kanserlerinde Belirti ve Bulgular

Çocuk Kanserlerinde Klinik Belirti ve Bulgular

Çocuklarda her yıl yeni kanser görülme sıklığı milyonda 120-130 olarak bildirilmektedir. Buna göre Türkiye’ de her yıl 2500-3000 yeni kanser tanısı alan çocuk olduğu tahmin edilmektedir. Çocukluk çağı kanserleri klinik, biyolojik ve genetik olarak erişkinlerde görülen kanserlerden farklıdır. Erişkinlerde bildirilen klasik kanser belirtileri yoktur.

Çocukluk çağı kanserlerini erken tanımak genellikle zordur. Çünkü belirti ve bulguları relatif olarak nonspesifiktir. Sık görülen diğer çocuk hastalıklarının belirti ve bulgularının taklit edebilirler.

Örneğin; Çocukluk çağının en sık rastlanan kanseri olan löseminin belirtileri birçok sıradan çocuk hastalığında da görülebilir.

Çocuk Kanserlerinde erken belirtiler genelde şüphelidirler ve tanıya çok fazla yardımcı olmazlar!

Çocukluk çağı kanserleri nadir olmaları ve bulguların genellikle özgül olmaması nedeniyle geç tanı alırlar.

Çoğu önceden enfeksiyon yada kanser dışı hastalık tanısı almışlardır. Kanserli çocukların %60’ında tanıda ve onkoloji merkezlerine gönderilmelerinde gecikme söz konusudur.

Pediatrik kanser tanısına kadar geçen zaman değişkendir. En sık görülen belirti ve bulguların neler olduğu, yaşa göre ayırıcı tanı iyi bilinmeli. Tablo 1. de Çocukluk çağı kanserlerinde sık bulunabilen belirtiler yer almaktadır.

Kronik Kulak AkıntısıRabdomyosarkom, Langerhans Hücreli Histiositoz
Kemik Ağrısı ile Birlikte AteşLösemi, Ewing Sarkom
Kusma ile Birlikte BaşağrısıBeyin Tümörleri
Antibiyotiklere Cevapsız Boyunda KitleHodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma
LökokoriRetinoblastom
Halsizlik ve SoluklukLösemi ve Lenfomalar
Kemik AğrısıLösemi, Ewing Sarkom, Nöroblastom
Kilo KaybıHodgkin Lenfoma

Pediatrik Kanserlerin Ayırıcı Tanısında Gözönünde Bulundurulması Gereken Ana Durumlar

  • Baş ağrısı,
  • Lenfadenopatiler,
  • Kemik ve eklem ağrıları,
  • Abdominal kitleler,
  • Mediastinal kitleler,
  • Pansitopeni ve lökositoz, olarak sıralanabilir.
Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna EmirÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk Onkoloji
0312 504 4342